På mellemtrinnet i folkeskolen bliver de danske elever introduceret for de første tests. Det kan ske som skriftlige afleveringer, multiple choice tests eller gruppefremlæggelser.

Formålet er dels at vurdere hver elevs faglige ståsted og dels at gøre dem bekendte med at gå til eksamen. I de næste mange år af elevernes skole- og uddannelsesliv kommer de til at opleve mange flere tests.

Det varierer fra fag til fag, hvordan en konkret eksamen tages. Det er Uddannelsesministeriet, der hvert år udstikker rammerne for, hvordan folkeskoleeleverne skal eksamineres.

Det betyder, at forskellige årgange i skolen kommer til at opleve forskellige typer af eksamener. Uanset hvilken årgang du er på, kan du forvente at komme til forskellige eksamensformer. Nogle er skriftlige, andre er mundtlige, nogle er gruppebaserede, og andre foregår med en blanding af en skriftlig opgave og et mundtligt forsvar.

Hvordan du klarer dig til folkeskolens eksamener, afgør delvist, hvilke ungdomsuddannelser du kan søge ind på efter 9. eller 10. klasse. Og dit karaktergennemsnit som student afgør, hvilke studiemæssige fremtidsmuligheder du har på videreuddannelserne.

Både i folkeskole og på landets ungdomsskoler (både STX, HTX, EUD, HF og HHX) bliver alle elever og studerende vurderet i henhold til 7-trinsskalaen. Dette er den gældende karakterskala, som anvendes i Danmark. Den finder også anvendelse på de mellemlange og lange, videregående uddannelser.

De mellemlange og længere uddannelser karakteriserer hhv. de danske professionsbacheloruddannelser og universiteterne.

Typisk skal du til eksamen hvert halve år, når du er SU-studerende og er indskrevet på et universitet eller en professionsbacheloruddannelse.

Når du har været til din afsluttende eksamen på et universitet, fagskole eller VIA-University College (der er betegnelsen for landets professionsbacheloruddannelser), modtager du dit certifikat.

Det er dokumentationen for, at du nu er uddannet inden for et bestemt fagområde, og certificeringen giver dig ret til at kalde dig en konkret titel.

0/50 ratings