I det danske skole- og uddannelsessystem er der en række eksamener, som er fælles for alle elever og studerende. Fælles for alle eksamener gælder, at de fungerer som en gradvis progression i forhold til specialisering. Det vil sige, at folkeskolens afsluttende eksamen er grundlæggende for at kunne gå videre på en ungdomsuddannelse eller en håndværksrelateret fagskole. Og studentereksamen fungerer som adgang til at søge videre ind på en professionsbacheloruddannelse eller et universitet.

Når du er færdig med din faguddannelse, kan du senere i livet vælge at tage en efteruddannelse, hvor du får en specialiseret certificering.

Som elev eller studerende i det danske skolesystem, skal du have styr på følgende uddannelser:
• 9. eller 10. klasses eksamen (folkeskolens afsluttende eksamen)
• Studentereksamen
• Universitets- eller professionsbacheloreksamen
• Certificering i forhold til kurser eller efteruddannelser

I princippet er det op til dig selv, hvor lang vej i uddannelsessystemet du vælger at bevæge dig. Dog skal du have folkeskolens afsluttende eksamen for at være sikker på, at du senere i livet kan vælge at uddanne dig inden for et bestemt fag. Hovedparten af alle unge vælger at gå direkte fra folkeskole og videre på en ungdomsuddannelse. Igennem de seneste år er der kommet en masse nye typer af uddannelsesforløb til, som giver unge mennesker mulighed for at studere inden for et område, hvor de har passion. Det kan være de akademiske forløb, de håndværksrelaterede eller de kreative.

Når du har din certificering fra et universitet eller en professionsbacheloruddannelse, er du klar til at være fuldtidsbeskæftiget på det danske arbejdsmarked.

Det er en god idé, at du arbejder inden for dit fag nogle år, før du efteruddanner dig. Det giver dig viden og erfaring, som kommer dig til gode, når du specialiserer dig.

Når du har afsluttet et skole- eller videreuddannelsesforløb, vil du altid modtage dine eksamenspapirer og din certificering med alle karakterer på. Disse beviser skal du bruge, når du søger job, eller når du søger videre ind på en skole.

Du kan også tage kurser eller certificeringer online. Her modtager du onlineundervisning, og du skal aflægge rapport enten én eller flere gange.

0/50 ratings

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam,

Blogs